• Leverans inom 1-2 dagar
  • Alltid fri frakt
  • Få 10% rabatt på ordervärde +1000 kr
bag Created with Sketch. 0
Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
bag Created with Sketch. 0
Integritetspolicy
Kvittokungen lagrar vissa personuppgifter, d v s uppgifter som kan direkt eller indirekt knytas till en levande person. T ex sparar vi ditt namn och kontaktuppgifter när du skapar ett köp hos oss. Vi sparar dock aldrig fler personuppgifter än det som är nödvändigt för följande ändamål:

·         att leverera beställningen enligt Kvittokungens Köpvillkor,
·         att förse våra kunder smidiga och säkra betalningsmöjligheter,
·         att följa bokföringslagen och övrig gällande lagstiftning,
·         att skicka nyhetsbrev till kunder som godkänt att ta emot sådana.
·         För att göra ovanstående sparar vi följande personuppgifter om dig själv och ev andra parter som du uppger som avsändare, mottagare eller betalare av frakter:

·         Organisationsnummer
·         För- och efternamn,
·         E-postadress,
·         Mobilnummer,
·         Fakturaadress,
·         Leveransadress,
·         IP-adress.

Inga personnummer lagras av Kvittokungen förutom i förekommande fall där (1) en enskild företagares organisationsnummer är detsamma som företagarens personnummer. En fysisk person som är kund hos Kvittokungen kan dock välja att ange sitt personnummer i samband med betalning mot faktura. I så fall sparas inte personnumret av Kvittokungen, utan det överförs direkttill underleverantören Svea Ekonomi. De använder i sin tur personnumret för att underlätta slutförandet av kundens fakturatransaktion.

Vi lagrar inga andra uppgifter än ovanstående, förutom i följande undantagsfall:
En kund behöver ge oss bankkontouppgifter för att ta emot pengar från oss, t ex vid en reklamation,
En kund matar in personuppgifter i ett inmatningsfält som inte är avsett för personuppgifter utan att meddela oss.

Fritext-inmatningsfält
När du fyller i detaljerna kring bolagsadress och leveransadress när du håller på att beställa på Kvittokungen, ska du inte i uppgifter som kan knytas till en levande person i inmatningsfält som inte är avsedda för personuppgifter. Det är viktigt att dessa anvisningar följs utan undantag. Annars blir det svårt för oss att hantera uppgifterna korrekt.

Har du av misstag skrivit en personuppgift på fel ställe under beställningen, så kan Kvittokungens kundtjänst hjälpa dig att ta bort uppgiften.

Hur länge sparas personuppgifter, och hur får man bort uppgifterna?
Personuppgifter som du matar in eller överför till Kvittokungen sparas från tidpunkten då du aktivt godkände att ingå ett avtal med Kvittokungen till dess att du avregistrerar dig.

Du avregistrerar dig genom att skicka ett e-mail till info@kvittokungen.se med rubriken "Avregistrera konto: " följt av ditt organisationsnummer. Vi kommer då att kontakta dig och bekräfta din förfrågan innan vi av registrerarditt konto och tar bort alla personuppgifter som är kopplade till kontot, förutom ev. uppgifter om försäljningstransaktioner som vi måste spara en visstid enligt lag.

Observera att Kvittokungen inte sparar några ytterligare personuppgifter i samband med att du använder våra sökfunktioner för att hitta rätt kvittorullar. Det är först när du köper som vi lagrar de adressuppgifter och kontaktuppgifter, som behövs för att beställningen ska kunna genomföras.

Skickar Kvittokungen personuppgifter till tredje part?
När du köper hos Kvittokungen skickar vi adress- och kontakt uppgifterna vidare till frakt-leverantören som levererar den fysiska beställningen. Du har möjlighet att avbryta köpet om du inte vill att frakt-leverantören i fråga ska få del av uppgifterna.

Förutom frakt-leverantören skickar vi information till Svea Ekonomi vid slutförandet av varje online-köp, så de kan hantera betalningstransaktionen. Följande personuppgifter kan skickas till Svea Ekonomi:

Organisationsnummer (personnummer, endast vid enskild firma),
För- och efternamn,
Mobilnummer,
E-postadress,
IP-adress.

Den dag du avregistrerar ditt användarkonto hos Kvittokungen ser vi till att dina personuppgifter som ev. lagrats hos Svea Ekonomi raderas, förutom sådana uppgifter som måste sparas en viss tid enligt lag.

Om du gett oss tillåtelse att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till skickas ditt e-mailadress till företaget MailChimp, som står för utskicket av våra nyhetsbrev.

Vi sprider inte dina personuppgifter eller annan informationen om dig till någon annan än de ovannämnda parterna utan ditt samtycke.

Var lagras uppgifterna?
Uppgifterna lagras i databaser och loggfiler på Kvittokungens servar som levereras via Vendres e-handelsplattform. Samma maxtider gäller för logg filerna som för databaserna. Ovannämnda uppgifter som skickas vidare till underleverantörer lagras i andra databaser och loggfiler hos dessa företag.

Mail utskick
Med din tillåtelse kan det hända att vi skickar olika kategorier av information till dig via e-mail. Exempel på information som kan skickas är status uppgifter kring din aktuella beställning, E-faktura för utskrift, nyhetsbrev och erbjudanden. Du kan själv alltid aktivt att välja att inte få fler erbjudanden eller nyhetsbrev genom att klicka på avregistrera länken längst ner i e-posten.

Cookies
En cookie är information som lagras på din dator av din webbläsare. Vi använder cookies för att hålla reda på din inloggning och för att spara dina egna inställningar på Kvittokungen. Cookien är anonym och innehåller ingen personlig information.

Korrigering av felaktiga personuppgifter
Kvittokungen har rätt att korrigera personliga data i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Framtida ändringar
Kvittokungen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare upplysningar.